.

.

.

.

.

.

.

.

.

Överlåtelsebesiktning Skåne 

Hus besiktning

Carl Andersson
Av *SBR godkänd besiktningsman för överlåtelsebesiktning och byggnadsingenjör på CAC Notering: Behörighet ej aktiv ännu

Köpa ditt drömhus? Eller sälja din pärla?

Överlåtelsebesiktning i Skåne och Kronobergs län

för er som planerar att köpa ett hus eller för dig som ska sälja ditt hus.
CAC utför besiktning av villor, hus, fritidshus och lägenheter. 


Alltid utfört av en *SBR-godkänd besiktningsman för er störtsta trygghet.
Notering: Tjänst och behörighet ej aktiv ännu. CAC beräknas lansera tjänsten till hösten och med alla SBR-godkännanden färdiga i november. 




*Sveriges Byggingenjörers Riksförbund

SBR Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

Planer på att köpa eller sälja ett hus?

Att köpa ett hus är för många den enskilt största affären du kommer genomföra i ditt liv. Om du själv inte har en djupare kunskap om hus kan det vara värt att anlita en oberoende besiktningsman för att göra en överlåtelsebesiktning. Genom att anlita en utbildad, testad och SBR-ansluten besiktningsman som besiktigar ditt hus före köpet uppfyller du som köpare också delar av din lagstadgade undersökningsplikt.

Att göra en noggrann insyning av byggnaden före en försäljning är en trygghet både för dig som säljer och för dig som köper. Fel som upptäcks efter husförsäljningen kan få långdragna konsekvenser för båda inblandade parter och bli kostsamt. En överlåtelsebesiktning kan beställas av antingen dig som köpare av en bostad eller av dig som säljer en bostad Var noggrann med att anlita en godkänd besiktningsman som är utbildad, testad och godkänd av Sveriges Byggnadsingenjörers riksförbund, SBR, som har byggteknisk kompetens som tex utbildad byggnadsingenjör. 

Överlåtelsebesiktning Lund
Golvbrunn Badrum Våtrum Överlåtelsebesiktning Skåne

Vad är en överlåtelsebesiktning?
En överlåtelsebesiktning är en noggrann och omsorgsfull byggteknisk undersökning av en byggnad och den mark i närheten av huset som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning (en överlåtelse av fastigheten).


Varför ska ett hus besiktigas?
Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att bli nöjd med sitt köp och att kontrollera att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt Jordabalken kapitel 4 § 19.
Överlåtelsebesiktningen minskar därmed risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.

SBR-godkänd överlåtelsebesiktning med full ansvarsförsäkring NOTERING: Tjänsten lanseras november 2020. Ej aktiv behörighet nu.

Trygg och noggrann genomgång av huset

Lättläst och tydligt besiktningsprotokoll inom 24h

Hur går besiktningen till? 

En överlåtelsebesiktning genomförs av en godkänd besiktningsman. Till att börja med går besiktningsmannen igenom de handlingar rörande fastigheten som fastighetsägaren lämnar samt de handlingar som besiktningsmannen anser relevanta och kompletterande frågor ställs till säljaren.


Därefter genomförs en okulär besiktning enligt SBR-modellen, som innebär att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Undersökningen omfattar byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, balkong, garage och tak. Även fasader och mark kring huset kontrolleras.


Besiktningsmannen för hela tiden noggranna anteckningar om sina iakttagelser. Det avgörande vid denna besiktning är synintrycket. Det betyder att instrument och apparater inte används och att inga fysiska ingrepp görs i byggnaden.

Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen och eventuella risker beskrivs tydligt i en riskanalys.


Slutligen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande i form av en skriftlig rapport, där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs.

I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå
en sk. FTU - Fortsatt Teknisk Utredning, avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan utredning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat. En förutsättning är att fastighetsägaren ger sitt uttryckliga medgivande till utredningen.

Överlåtelsebesiktning Skåne
Överlåtelsebesiktning Malmö

Boka din besiktning med CAC idag för en tryggare husaffär.
Fyll i formuläret nedan eller ring CAC för råd om ditt nästa husköp på 073 - 80 60 330

Godkänd SBR Besiktningsman
NOTERING: Tjänsten lanseras november 2020. Ej aktiv behörighet nu.

Fyll i uppgifterna och bli kontaktad av en besiktningsman för rådgivning och bokning av besiktning.

 
 
 
 

Fri av- och ombokning upp till 48 h före

"Vi anlitar CAC och har varit nöjda med samarbetet. Vill ni ha en pålitlig och noggrann ingenjör kan jag rekommendera Carl på CAC"


Daniel Karlsson, teknisk förvaltare på Kungsleden AB. 

Trygg husaffär med noggrann SBR-besiktning

För mer information och filmer om vad som kontrolleras och hur en överlåtelse besiktning går till - besök CAC:s youtube-kanal eller läs mer i kunskapsbanken. 

YOUTUBE klipp
här

Vad innebär en godkänd besiktningsman SBR?

Det är ett stort ansvar som vilar på besiktningsmannen. SBR:s utbildningskrav är väl anpassade för uppdrag som överlåtelsebesiktningar.

Genom att besiktningsmannen dessutom är medlem i SBR:s grupp för överlåtelsebesiktning får han del av olika inträffade händelser och erfarenheter som rör överlåtelsebesiktning. Besiktningsmannen har också ett nätverk av specialister att vända sig till i svårbedömda fall.

Den väl beprövade arbetsmetoden med tydliga formulär som används av SBR:s besiktningsmän säkerställer kvaliteten i granskning och utlåtanden.

Vartannat år deltar SBR:s besiktningsmän i ett tvådagars seminarium för erfarenhetsutbyte.


SBR:s besiktningsmän har dessutom en speciellt anpassad ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktningar.



Vem kan utföra en överlåtelsebesiktning?
Lagen ställer inga krav på hur en överlåtelsebesiktning ska utföras eller på besiktningsmannens yrkeskompetens. Därför finns många som utför husbesiktningar utan att vara godkända av SBR och utan att ha den dokumenterade utbildning som krävs för sådant godkännande.
Vill man vara säker på att besiktningen utförs av en SBR godkänd besiktningsman ska denna ha titeln ”SBR besiktningsman”. Det innebär att besiktningen utförs enligt en av SBR fastställd besiktningsmall.
För att godkännas av SBR ska besiktningsmannen dessutom vara byggingenjör eller motsvarande och ha genomgått SBR:s särskilda utbildning för besiktningsarbete. 



Vad händer om huset inte motsvarar förväntningarna?

När köparen får besiktningsutlåtandet kan köparen besluta att antingen köpa huset på de villkor säljaren kräver, avstå från köpet, be att får en garanti från säljaren, inleda diskussioner om en reducering av priset eller be att få genomföra en fördjupad undersökning.

Läckage Överlåtelsebesiktning Helsingborg

Vad omfattas inte av besiktningen?

Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna på en fastighet ingår inte i besiktningen. Installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad ingår inte heller. Vidare ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår. 

Skulle besiktningsmannen se något som ser uppenbart farligt ut eller bristfälligt, skrivs självfallet en anmärkning kring detta, men observera att detta inte uttryckligen ingår att kontrollera vid besiktningen och att flera av de ovannämnda områdena kräver specialkunskaper av sakkuningar inom respektive område som tex sotare, elektriker eller VVS-tekniker.

Varför är det viktigt att besiktningsmannen är ansluten till SBR?
När du anlitar en besiktningsman vill du veta att han har rätt utbildning och försäkring för att undersöka ditt hus. Att ta anlita en besiktningsman som är utbildad, prövad och godkänd av SBR är lika självklart som att välja en rörmokare som är medlem i Säker Vatten eller en kakelsättare som är godkänd för att utfärda våtrumsintyg under Byggkeramikrådet.


Branschorganisationerna i byggbranschen har uppstått som en reaktion både från branschen själva, försäkringsbolagen och inte minst er kunder som krävt att det ska finnas ett bra sätt att hitta företag som håller hög kvalitet och en kompetens det går att lita på. 


Att vara besiktningsman via SBR är ett kvitto på att besiktningsmannen har som har rätt byggteknisk kompetens och är ansluten i de nätverk där fortbildning sker löpande på nya problem som uppstår i hus.

Det räcker inte med att besiktningsmannen hävdar att företaget gjort många besiktningar eller har många andra utbildningar i byggbranschen, detta ersätter inte ett fullvärdigt medlemskap i SBR.

Slutligen ska du få fyra bra tips av CAC direkt från hjärtat, till dig som läser detta. Glöm inte följande:


  1. Se till att besiktningsmannen är godkänd besiktningsman av SBR. Detta ska tydligt framgå.

  2. Innan du skriver besiktningsavtal, fråga om vad som ingår i besiktningen och vad som inte ingår. Det är viktigt att du känner till vad som ingår i just din besiktning. Som köpare bör du i synnerhet om det är ett äldre hus, ha extra koll på husets elanläggning och eldstäder. Utöver din överlåtelsebesiktning kan det därför vara bra att anlita en skorstensfejarmästare som provtrycker skorstenen och låta en behörig elinstallatör kontrollera om elen är fackmannamässigt installerad och underhållen.

  3. Besiktningen ska generellt göras innan du skriver på kontraktet. Finns inte tiden ska du se till att det finns en klausul i kontraktet som godkänner att besiktningen görs i efterhand – för att du ska ha rätt att häva köpet vid eventuella invändningar.

  4. Du tjänar mycket på att gå med besiktningsmannen på själva besiktningen. Du lär känna ditt blivande hem och kan notera dess styrkor och svagheter. Lägg märke till vad som granskars extra noga och du får en bra inblick i vad du själv ska hålla koll på framöver. Besiktningen finns till för dig som kund. Passa därför på att ställa många frågor så du hela tiden förstår vad som undersöks och varför det är viktigt för just ditt kommande hem.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill boka din nästa överlåtelsebesiktning.


CAC finns här för din skull,
för att hjälpa dig göra ett tryggt husköp och ge dig goda råd.

073 - 80 60 330 

Och du, missa inte CAC:s
youtube-kanal!
Där finns fullt av bra tips inför husköpet.

Carl Andersson Besiktningsman Hus Skåne

Copyright 2020 © All Rights Reserved

Carl Andersson Consulting CAC Sweden AB

Carl Andersson Consulting
CAC Sweden AB

Org nr 559249-2499

C/O Carl Andersson
Friisgatan 29
214 21 Malmö